Dödskallar & varulvar

Väggdekoration

Mr Romance
Hänges på vägg.
Höjd 15 cm.

Pablo
Hänges på vägg.

Höjd 35 cm. Bredd 20 cm.

Träspettsmannen
Hänges på vägg.
Höjd 14 cm. Bredd 44 cm.

 

Varulven
Hänges på vägg.

Höjd 25 cm. Bredd 15 cm.

Elvis

Diethjälp
 

Spader Ess
Hänges på vägg.
Höjd 15 cm.

Timmerstocksmannen
Hänges på vägg.
Höjd 20 cm. Bredd 33 cm.

Vita apan
Hänges på vägg.
Höjd 22 cm. Bredd 14 cm.

 

Sockerdöden
Hänges på vägg.
Höjd 16 cm.

Värmedöden
Höjd 12 cm.