Dödskallar & varulvar

"Hen" har tappat ansiktet

Timmerstocksmannen
Hänges på vägg.
Höjd 20 cm. Bredd 33 cm.

Knutte i farten

Vita apan
Hänges på vägg.
Höjd 22 cm. Bredd 14 cm.

Väggdekoration

Mr Romance
Hänges på vägg.
Höjd 15 cm.

Spader Ess
Hänges på vägg.
Höjd 15 cm.

Diethjälp

Surgubbe
Allmänt missnöjd.
Höjd 17 cm.

Pablo
Hänges på vägg.

Höjd 35 cm. Bredd 20 cm.

Träspettsmannen
Hänges på vägg.
Höjd 14 cm. Bredd 44 cm.

 

Varulven
Hänges på vägg.

Höjd 25 cm. Bredd 15 cm.

Sockerdöden
Hänges på vägg.
Höjd 16 cm.

Elvis

Värmedöden
Höjd 12 cm.